Вакансии компании Научный центр экрального анализа

На основі методу екрального аналізу ми даємо можливість кожній дитині шкільного віку: - розвинути та научитися контролювати власну емоційно-вольову сферу; - сформувати навички емоційної ідентифікації (аналіз емоцій, мотивів, думок інших людей); - розвинути вміння швидко та ефективно засвоювати великі обсяги наукової інформації та використовувати її в практичній діяльності; - максимально підвищити рівень засвоєння навчальної інформації з усіх предметів; - сформувати уміння здобувати знання будь-якого рівня складності.

Вакансии компании Научный центр экрального анализа

Нет открытых вакансий